Spania: Erstatning av farlige kjemikalier og sikring av trygge, sunne og bærekraftige arbeidsforhold i frisørbransjen

Keywords:
Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2018–2019
Tildelt organisasjon 

Arbeidstakere i frisør- og skjønnhetsbransjen eksponeres ofte for farlige stoffer, for eksempel i hårfargingspreparater, blekemidler og sjampoer.

Peluquería Elvira, en liten frisørvirksomhet i Spania, har erstattet produkter som inneholder skadelige kjemikalier, med plantebaserte produkter. De har også satt av et eget område for tilberedning av farlige blandinger og har forbedret ventilasjonen, i tillegg til å gi de ansatte opplæring. Dette har ført til en dramatisk reduksjon av irritasjon i hud, øyne og luftveier, tretthet og hodepine hos de ansatte. Disse tiltakene inngår i en helhetlig tilnærming som også omfatter ergonomi og arbeidstidsordninger.

Ledelsen går fullt og helt inn for å forbedre arbeidsmiljøet i salongen med de ansattes aktive deltakelse, og de formidler denne gode praksisen til andre virksomheter.

Last ned in: en | es | is | lt |