Smarte digitale overvåkingssystemer for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen: inkludering og mangfold på arbeidsplassen

Keywords:

Nye teknologier, som wearables og spesialiserte telefonapper, tas i økende grad i bruk på arbeidsplassen. I tillegg til å fremme bedre arbeidsmiljø og helse, kan digitale løsninger for arbeidsmiljøovervåking også bidra til inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Slike løsninger kan styrke integreringen av et bredt spekter av arbeidstakergrupper, inkludert eldre arbeidstakere, arbeidsinnvandrere med lav språkkunnskap, gravide kvinner samt nevrodiverse og unge arbeidstakere.

Denne rapporten beskriver hvordan slike systemer kan bidra til å imøtekomme behovene til bestemte arbeidstakergrupper og sikre en trygg og full deltakelse. Opplæring, tydelig og åpen kommunikasjon og direkte arbeidstakermedvirkning er avgjørende for en vellykket implementering av digitale HMS-overvåkingsverktøy på arbeidsplassen.

Last ned in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet