Psychosocial risks in the health and social care sector

Psykososiale risikoer i helse- og omsorgssektoren

Keywords:

Blant de største utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor, er Europas aldrende befolkning, noe som resulterer i økt etterspørsel og en aldrende arbeidsstyrke. I denne artikkelen gjennomgås psykososiale risikofaktorer som påvirker helsen og velværet til de ansatte i sektoren.

Den diskuterer risikostyringsstrategier implementert av helse- og omsorgsorganisasjoner og fremhever vellykkede praksiser, for eksempel deltakende intervensjoner og tiltak som har som mål å styrke arbeidernes motstandskraft. Denne artikkelen fremhever også viktigheten av å adressere de organisatoriske kildene til slike risikoer.

Last ned in: en