Forbindelsen mellom eksponering for arbeidsrelaterte psykososiale risikofaktorer og hjerte- og karsykdommer

Keywords:

Dette diskusjonsnotatet utforsker sammenhengen mellom psykososiale risikofaktorer og økt risiko for hjertesykdom og hjerneslag. Det undersøker de direkte effektene som stressmekanismer kan ha på hjerte-karsystemet og hvordan arbeidsrelatert stress kan gi grobunn for usunne livsstilsvaner, som på sin side fører til negative konsekvenser for kardiovaskulær helse. Det ser også på hvordan et gunstig psykososialt arbeidsmiljø kan fungere som en beskyttende faktor mot hjerte- og karsykdommer.

Det anbefales en flerkomponent, helhetlig tilnærming til forebygging.

Last ned in: en