Infoark: Produserte nanomaterialer på arbeidsplassen

Keywords:

Dette infoarket gir en oversikt over hvordan man kan håndtere produserte nanomaterialer på arbeidsplassen. Disse materialene, som inneholder svært små partikler, kan være giftige.

Infoarket inneholder detaljer om relevant EU-regelverk, ser på nanomaterialers mulige helseeffekter, gir nyttige råd til arbeidsgivere om hvordan man kan forhindre eller redusere arbeidstakernes eksponering for dem og en beskrivelse av de viktigste eksponeringsveiene: innånding, hudkontakt og svelging. STOP-prinsippet kan brukes for å forhindre eller redusere eksponering for nanomaterialer, og infoarket inneholder en liste over praktiske tiltak som kan treffes i tråd med dette prinsippet.

Last ned in: bg | da | de | en | es | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |