”Friske arbeidstakere, framgangsrike bedrifter – en praktisk veiledning til velferd på arbeidsplassen”

Keywords:

Denne veiledningen gir en praktisk tilnærming til forebygging og håndtering av arbeidsrelatert psykososial risiko og muskel- og skjelettlidelser. Arbeidstakere i Europa oppgir disse to problemstillingene som hovedårsakene til arbeidsrelaterte helseproblemer. De fører til mange tapte arbeidsdager og medfører ikke bare lidelse for den det gjelder, men har også en høy pris økonomisk.

Veiledningen er spesielt tilpasset små og svært små bedrifter og presenterer en enkel femtrinnsmetode for å bedre arbeidsmiljøet med tanke på disse problemstillingene. Selv om den hovedsakelig er beregnet på eiere og ledere, er den også relevant for arbeidstakerne og deres representanter så vel som praktikere på HMS-feltet.

Veiledningen gir enkle forklaringer og inneholder et utvalg øvelser som kan brukes til å skape relevant og varig forbedring, til beste for både de ansatte og bedriften.

Last ned in: bg | de | el | en | et | fi | fr | is | nl | pl | sk | sl | sv |