Framtidens arbeidsliv: prestasjonsfremmende medikamenter

Keywords:

I enkelte arbeidstakergrupper har det blitt stadig vanligere å bruke medikamenter som bedrer den kognitive ytelsen, uten at det er medisinsk indisert. Og med dagens stadig mer konkurransepregede samfunn og arbeidsmiljø forventes det at bruken av slike midler bare vil øke i framtiden. Vi vet ingenting om hvilke virkninger dette kan få for brukerne på lang sikt. Denne artikkelen beskriver hva prestasjonsfremmende medikamenter er, hvor utbredt de er i dag, og hvilke virkninger de har. Deretter drøftes implikasjonene for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Last ned in: da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk |