Framsynsprosjekt om nye og framvoksende risikoer knyttet til nye teknologier fram mot 2020: Workshop for kontaktpunkter i EU

Keywords:

Denne rapporten beskriver en workshop basert på framsynsprosjektet om grønne jobber som ble arrangert i Bilbao den 12. og 13. november 2013 for EU-OSHAs kontaktpunkter. Formålet med workshopen var å øke kontaktpunktenes forståelse av og interesse for funnene i EU-OSHAs framsynsprosjekt om framvoksende risikoer forbundet med nye teknologier på grønne arbeidsplasser fram mot 2020, og å vise dem hvordan scenarioene kan brukes til å støtte strategiske drøftinger og i utformingen av politikk.

Last ned in: da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | nl | sk | sl |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet