Eksponering for biologiske agenser og helseproblemer i den forbindelse i yrker som har med dyr å gjøre

Keywords:

Drøftingsdokumentet presenterer ny forskning som bekrefter at mennesker i yrker som har med dyr å gjøre – for eksempel oppdrettere, slakteriarbeidere og veterinærer – har særlig stor risiko for å bli eksponert for biologiske agenser på arbeidsplassen. Drøftingsdokumentet ser på sårbare grupper og framvoksende risikoer, inneholder anbefalinger for bedre forebygging og gir eksempler på god praksis.

En litteraturgjennomgang, datainnsamling, intervjuer og fokusgrupper med fagfolk dannet grunnlaget for funnene som presenteres her, og inngikk i et stort prosjekt som tok sikte på å øke kunnskapen og bevisstheten om eksponering for biologiske agenser på arbeidsplassen, og risikoene i den forbindelse.  

Last ned in: en | fi | hu | lt | lv |