E-fact nr. 78: Involvering av unge arbeidstakere i HMS

Keywords:

Involvering av unge arbeidstakere i helse og sikkerhet på arbeidsplassen (HMS) er et nyttig verktøy for å bidra til å styrke sikkerhetskulturen på arbeidsplassen og bedre HMS-resultatene. For å få unge mennesker til å engasjere seg i sikkerhetskulturen på arbeidsplassen er det viktig å involvere dem i HMS-arbeidet, myndiggjøre dem og sikre at de blir hørt. Denne e-fact-artikkelen gir råd om hvordan dette kan gjøres.

Last ned in: el | en | fr | lt | lv | mt | no |