E-fact nr. 63 – Innkjøp av vedlikeholdstjenester og HMS på arbeidsplassen

Keywords:

Tidligere ble vedlikeholdsarbeid utført av spesialisert vedlikeholdspersonell som var ansatt i bedriften. I løpet av de siste tiårene har det imidlertid vært en betydelig endring i organiseringen av vedlikeholdsaktiviteter. I dag deler gjerne operatører og vedlikeholdspersonell på vedlikeholdsoppgavene, eller oppgavene settes ut helt eller delvis. Outsourcing har vært en økende trend i moderne arbeidsorganisasjoner. Data tyder på at det fortsatt er slik i dag.

Last nedin: en | lv | mt | no |