Østerrike: En database over desinfeksjonsmidler – erstatning av farlige produkter i sykehus, skoler og andre offentlige bygninger

Keywords:
Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2018–2019
Anbefalt organisasjon 
 
Bruk av desinfeksjonsmidler i offentlige bygninger er helt nødvendig for å takle smittestoffer og forebygge spredning av infeksjoner, men disse produktene inneholder kjemikalier som er skadelige for menneskers helse og for miljøet. For å støtte erstatningen av potensielt skadelige desinfeksjonsmidler med tryggere alternativer har miljøvernmyndighetene i Wien og flere samarbeidende østerrikske institusjoner utviklet en nettbasert database over desinfeksjonsmidler, WIDES, som er tilgjengelig på tysk og engelsk.
Tilgangen til databasen er gratis, og den gjør det mulig for brukere – ikke bare i Wien, men hvor som helst i verden – raskt og enkelt å sammenligne virkningene og de skadelige egenskapene til over 200 desinfeksjonsmidler.
Implementeringen av denne databasen i Wien og innlemmelsen av den i offentlige anskaffelsesprosesser har ført til en dramatisk nedgang i bruken av farlige stoffer i offentlige bygninger som sykehus, skoler og omsorgsboliger.
 
Last ned in: de | en | is | lt | ro | sk |