Kunstig intelligens i personalstyring: forebyggende tiltak

Keywords:

Denne rapporten fokuserer på funn relatert til forebyggende tiltak for helse- og arbeidsmiljørisikoer (HMS) forbundet med bruken av personalstyringssystemer basert på kunstig intelligens (KI).

Tiltakene for å beskytte mot slike risikoer omfatter å integrere KI-baserte personalstyringssystemer på en måte som tar hensyn til arbeidstakeres helse, sikkerhet og velvære, pågående risikovurderinger og viktigheten av å utvikle et etisk rammeverk på EU-nivå.

Rapporten kommer også med anbefalinger for forebyggende tiltak rettet mot relaterte risikoer og tips om hvordan vi kan få mest mulig ut av KI-baserte personalstyringssystemer når det gjelder en forbedring av arbeidsmiljøet.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet