Årsrapport for 2017

Keywords:

Markere oppnådde resultater og se frem mot fremtidige mål

EU-OSHAs årsrapport 2017 presenterer de oppnådde resultatene for flaggskipprosjektene og ser frem mot fremtidige mål. Viktige aktiviteter i 2017 inkluderer gjennomføringen av den andre utgaven av europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer, og toppmøtet i Bilbao som brakte 2016-17-kampanjen ”Et sikkert og godt arbeidsmiljø” til sin ende samtidig som forberedelsene for 2018-19-kampanjen ”Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” begynte.

EU-OSHA fortsatte å ha en sterk tilstedeværelse på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå, og organiserer og deltar på arrangementer gjennom hele året. Organet samarbeidet om prosjekter med en rekke andre EU-byråer, og fortsatte å bidra til EUs veikart for kreftfremkallende stoffer og var dessuten mottaker av den europeiske ombudsmannsprisen for god administrasjon.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet