Årsrapport for 2016

Keywords:

Året 2016 var et viktig år for Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA), for da forelå resultatene fra flere flaggskipprosjekter, blant annet resultatene fra den andre utgaven av Den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) og de første funnene fra prosjektet om helse og sikkerhet i små og svært små bedrifter.

Det store prosjektet Europaparlamentet hadde bestilt, nemlig “Sikrere og sunnere arbeidsplasser uansett alder — helse og sikkerhet i lys av en aldrende arbeidsstyrke”, ble avsluttet og bidro med informasjon til 2016–17-kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet. Kampanjen har hatt et fruktbart år og både en brukervennlig e-veiledning og et datavisualiseringsverktøy så dagens lys.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet