You are here

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis

Den 14. prisen for god HMS-praksis er en del av kampanjen Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer for 2018–19 og går til organisasjoner som aktivt håndterer den risikoen som farlige stoffer på arbeidsplassen utgjør.

Prisen for god praksis organiseres av EU-OSHA i samarbeid med EUs medlemsstater for å hedre fremragende og nytenkende bidrag til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Prisene fungerer også som en plattform for deling og fremming av god praksis i hele Europa.

I 2018–19-utgaven bør bidragene vise en helhetlig tilnærming til HMS-styring og påviselige forbedringer i håndteringen av farlige stoffer som bidrar til å skape et sikkert og godt arbeidsmiljø. Den uavhengige trepartsjuryen ser også etter tiltak som er både bærekraftige og overførbare.

Hvordan deltar man?

EU-OSHA inviterer alle interesserte organisasjoner og enkeltpersoner i Europa til å delta, i tillegg til mellomledd som partene i arbeidslivet, HMS-fagfolk og personer som yter HMS-rådgivning på arbeidsplassene.

Du finner mer informasjon om konkurransen og søknadsfrister i flygebladet om Prisen for god praksis.

Last ned søknadsskjemaet.

Alle søknader vurderes først på nasjonalt plan i et trepartsnettverk. Et utvalg av de nasjonale vinnerne blir så nominert til å delta i den europeiske konkurransen.

Hvis du er i tvil eller lurer på noe, kan du kontakte EU-OSHAs kontaktpunkt i ditt land.

Se utdelte priser og hederlig omtale fra 2016–17-kampanjen.