You are here

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis

Om kampanjen Et sikkert og godt arbeidsmiljø

Det europeiske arbeidsmiljøorganet driver også de toårige kampanjene Et sikkert og godt arbeidsmiljø, med støtte fra EUs institusjoner og partene i arbeidslivet i Europa. Kampanjene samordnes på nasjonalt plan av arbeidsmiljøorganets nettverk av nasjonale kontaktpunkter.

Den pågående kampanjen for 2016–2017, Gode arbeidsplasser hele livet, fremmer et bærekraftig arbeidsliv og god aldring. Kampanjen retter fokus mot betydningen av risikoforebygging gjennom hele yrkeslivet og øker bevisstheten om betydningen av å tilpasse arbeidet til den enkelte arbeidstaker, hjelper arbeidsgivere og arbeidstakere med informasjon og verktøyer for HMS-styring i lys av en aldrende arbeidsstyrke og tilrettelegger for utveksling av god praksis på dette området.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis er en viktig del av alle kampanjene. Konkurransen arrangeres av EU-OSHA i samarbeid med medlemsstatene og EUs formannskap for å hedre fremragende og nytenkende bidrag til helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Prisene for god praksis fungerer også som en plattform for deling og fremming av god praksis over hele Europa.

Prisen for god praksis, som deles ut i forbindelse med kampanjen Gode arbeidsplasser hele livet 2016–2017, trekker fram gode eksempler på organisasjoner som aktivt håndterer helse og sikkerhet på arbeidsplassen i lys av en aldrende arbeidsstyrke.

Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2016–2017 skal hedre bedrifter og organisasjoner som på en fremragende og innovativ måte fremmer et bærekraftig arbeidsliv i lys av en aldrende arbeidsstyrke, en helhetlig tilnærming til HMS-styring og et livsløpsperspektiv på risikoforebygging og helsefremming for å sikre god aldring på arbeidsplassen.

EU-OSHA fikk inn 42 bidrag fra 23 land. Av disse kom fem bidrag fra offisielle kampanjepartnere. Det kom inn bidrag fra et bredt spekter av organisasjoner av forskjellig størrelse i mange sektorer.

Bidragene ble vurdert av en trepartsjury bestående av representanter for partene i arbeidslivet i Europa, Europakommisjonen, HMS-myndigheten på Malta og EU-OSHA. Leder for juryen var prof. Stephen Bevan fra Institutt for arbeidslivsstudier (IES). Ni bidrag ble tildelt pris og ytterligere ni fikk hederlig omtale, deriblant bidrag fra offisielle kampanjepartnere.

De prisbelønte bidragene og bidragene som fikk hederlig omtale, er presentert i heftet Et sikkert og godt arbeidsmiljø-kampanjens priser for god praksis 2016-2017