Ledende personell

Direktør

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar har jobbet i EU-OSHA siden 1998, men fokuserte da på forskningskoordinering og framvoksende risikoer, og hadde ansvaret for den første europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER). Fra 2012 til 2021 var han leder for EU-OSHAs enhet for forebygging og forskning, som utvikler HMS-innhold for byrået. Fra 2021 til han ble formelt utnevnt til direktør i 2023, hadde han rollen som midlertidig direktør.

William har en bachelorgrad i rettsvitenskap og en mastergrad i ergonomi. Før han begynte i EU-OSHA, forsket han på bedrifters sikkerhetskultur og i privat sektor som ergonomikonsulent og forskningsleder for HMS-prosjekter.

Interesseerklæringer – CV

Leder for Kommunikasjons- og markedsføringsenheten

Andrew SMITH

Andrew begynte i EU-OSHA i 2000. Som leder for Kommunikasjons- og markedsføringsenheten er han ansvarlig for utvikling og gjennomføring av felleseuropeiske kommunikasjonsstrategier, inklusive bevisstgjøringskampanjer som gjennomføres i samarbeid med flere parter, og e-kommunikasjon.

Andrew er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bristol og har over 25 års erfaring innen kommunikasjon. Før han begynte i EU-OSHA, var han informasjons- og kommunikasjonsleder ved European Science Foundation, og før det, fra 1989 til 1995, var han kommunikasjonsansvarlig i det britiske forskningsrådet (Economic and Social Research Council).

Interesseerklæringer – CV

Midlertidig leder for Enhet for forebygging og forskning

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek begynte sitt arbeid i EU-OSHA i 2006 som prosjektleder. Hun har jobbet i enheten for forebygging og forskning med fokus på prosjekter om psykisk helse på arbeidsplassen, arbeidsrelatert stress og andre psykososiale risikofaktorer som vold og trakassering. I tillegg har hun vært ansvarlig for et større prosjekt om HMS i mikro- og små bedrifter.

Malgorzata har en mastergrad i psykologi (University of Warszawa) og en doktorgrad i arbeidspsykologi (University of Silesia). Før hun begynte i EU-OSHA, jobbet hun som akademisk forsker ved Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (Polen).

Interesseerklæringer – CV

Leder for Ressurs- og servicesenteret

Donianzu Murgiondo

Donianzu Murgiondo begynte i EU-OSHA i september 2023. Som leder for ressurs- og tjenesteenheten leder hun teamet som forvalter HR, finans, innkjøp, dokumentasjon, internkontroll og fasilitetsstyring.

Før Donianzu begynte i EU-OSHA, jobbet hun i Det europeiske fiskerikontrollbyrå (EFCA) i Vigo i mer enn 16 år, først som leder for sektorfinansiering og innkjøp og senere som nestleder for ressurs- og IKT-enheten.

Interesseerklæringer – CV