Ledende personell

Midlertidige administrerende direktør

William COCKBURN

William Cockburn har blitt utnevnt til midlertidig administrerende direktør inntil ny administrerende direktør tiltrer stillingen.

William begynte i EU-OSHA i 1998, men fokuserte da på forskningskoordinering og framvoksende risikoer og hadde ansvaret for den første europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER).

William har en bachelorgrad i rettsvitenskap og en mastergrad i ergonomi fra Universitetet i Loughborough. Før han begynte i EU-OSHA, forsket han på bedrifters sikkerhetskultur og i privat sektor som ergonomikonsulent og forskningsleder for HMS-prosjekter.

Interesseerklæringer – CV

Leder for Kommunikasjons- og markedsføringsenheten

Andrew SMITH

Andrew begynte i EU-OSHA i 2000. Som leder for Kommunikasjons- og markedsføringsenheten er han ansvarlig for utvikling og gjennomføring av felleseuropeiske kommunikasjonsstrategier, inklusive bevisstgjøringskampanjer som gjennomføres i samarbeid med flere parter, og e-kommunikasjon.

Andrew er utdannet samfunnsviter fra Universitetet i Bristol og har over 25 års erfaring innen kommunikasjon. Før han begynte i EU-OSHA, var han informasjons- og kommunikasjonsleder ved European Science Foundation, og før det, fra 1989 til 1995, var han kommunikasjonsansvarlig i det britiske forskningsrådet (Economic and Social Research Council).

Interesseerklæringer – CV

Midlertidig leder for Enhet for forebygging og forskning

Malgorzata Milczarek

Malgorzata Milczarek begynte sitt arbeid i EU-OSHA i 2006 som prosjektleder. Hun har jobbet i enheten for forebygging og forskning med fokus på prosjekter om psykisk helse på arbeidsplassen, arbeidsrelatert stress og andre psykososiale risikofaktorer som vold og trakassering. I tillegg har hun vært ansvarlig for et større prosjekt om HMS i mikro- og små bedrifter.

Malgorzata har en mastergrad i psykologi (University of Warszawa) og en doktorgrad i arbeidspsykologi (University of Silesia). Før hun begynte i EU-OSHA, jobbet hun som akademisk forsker ved Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (Polen).

Interesseerklæringer – CV

Leder for Ressurs- og servicesenteret

 Andrea Baldan

Andrea Baldan tiltrådte stillingen som leder for EU-OSHAs ressurs- og servicesenter i 2018 med det overordnede ansvaret for de grunnleggende støttetjenestene i hele arbeidsmiljøbyrået, som personal, finans, innkjøp, budsjett, regnskap og dokumentstyring.

Før Andrea begynte i arbeidsmiljøorganet, arbeidet han i ti år i London (Storbritannia) i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling. Der hadde han ansvaret for overvåkingen av systemer og operasjoner for innkjøp og teknisk samarbeid, ledet tverrfunksjonelle effektiviseringstiltak og utformet og gjennomførte diverse prosjekter knyttet til foretaksstyring. Han startet karrieren i internasjonalt utviklingsarbeid, i Europakommisjonen, der han jobbet med tekniske bistandsprosjekter i utviklingsland og hadde et lengre opphold i Sør-Afrika som ekspert med ansvar for økonomiske utviklingsprosjekter.

Andrea er sertifisert i endringsledelse og har PRINCE2 Foundation, en MBA fra University of Wales (Storbritannia) og en grad i bedriftsøkonomi og administrasjon fra LIUC University (Italia).

Oppgitte interessekonflikter – CV