Sievietes un darbaspēka novecošana: ietekme uz darba aizsardzību — Pētījuma pārskats.

Keywords:

Šajā ziņojumā tiek analizēta dzimuma un vecuma mijiedarbība darba aizsardzības kontekstā. Tajā tiek pētīta vajadzība ņemt vērā ar vecumu saistītās izmaiņas, kam ir sakars ar dzimumu atšķirībām un kas sievietēm rada citādus riskus nekā vīriešiem, — tās ir dzimumu atšķirības bioloģiskā nozīmē (piemēram, menopauze), par kurām trūkst pētījumu, un dzimumu atšķirības sociālā nozīmē, tostarp vertikālā segregācija (hierarhiskās atšķirības) un horizontālā segregācija (kas valda dažādās nozarēs). Tā kā šādas atšķirības pastāv visa darba mūža garumā, ir secināts, ka riska novērtējumā jāizmanto dzīves gājuma pieeja un jāņem vērā gan dzimums, gan novecošana.

Lejupielādēt in: en