Kopsavilkums - Novēršanas politika un prakse. Pieejas kā novērst ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimības

Keywords:

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras projekta “Pārskats par pētniecību, politiku un praksi ar darbu saistītu balsta un kustību aparāta slimību novēršanā” sakarā projekta grupa veica plašu analīzi par vairākās valstīs īstenoto politiku balsta un kustību aparāta slimību novēršanai. Mērķis bija gūt labāku izpratni par apstākļiem, kādos stratēģijas un pasākumi šīs ļoti izplatītās ar darbu saistītās veselības problēmas risināšanai, ir visefektīvākie.

Ziņojumā aprakstītas 25 politikas līmeņa iniciatīvas un iekļauta padziļināta analīze par sešām valstīm ar dažādām stratēģiskām pieejām BKAS novēršanai. Rezultāti ietver konstatētos datu un novērtējuma trūkumus un no analīzes izrietošos sekmības faktorus.

Lejupielādēt in: bg | de | el | en | es | fr | it | mt | no | pt | ro | sl | sv |