Summary - Darbs digitālajās platformās un darba aizsardzība: pārskats par regulējumu, politiku, praksi un pētniecību

Keywords:

Digitālās tehnoloģijas pārveido darba pasauli Eiropas Savienībā. Šo pārmaiņu centrā ir digitālās darba platformas. Neraugoties uz jaunajām darba iespējām, ko tās sniedz, zinātnes un politikas sabiedrība ir paudusi bažas par darba un nodarbinātības apstākļiem digitālo platformu darbā, tostarp drošības un veselības aizsardzības jomā.

Šis ziņojums izgaismo darba aizsardzību (DA) digitālo platformu darbā. Tajā sniegti jaunākie pierādījumi par darba aizsardzības problēmām un iespējām šāda veida darbā un analizēts, vai un kā tās tiek risinātas.

Ziņojumā ir sniegts pārskats par regulējumu, politiku un praksi, kas attiecas uz darba aizsardzību digitālo platformu darbā. Tajā ietverti arī secinājumi un ieteikumi dažādām ieinteresētajām personām, ņemot vērā platformu darba dažādos veidus. 

Lejupielādēt in: bg | de | en | et | fr | hu | nl | pt | ro | sk |