Safety and health insights for digital platform work

Ieskati drošības un veselības aizsardzības jomā attiecībā uz darbu digitālajās platformās

Keywords:

Digitālo tehnoloģiju attīstība ir ļāvusi rasties jauniem darba veidiem, kas tiek nodrošināti ar tiešsaistes platformu starpniecību vai tiešsaistes platformās. Braucēji, šoferi, medmāsas un grafikas dizaineri ir daži piemēri cilvēkiem, kas iesaistās digitālo platformu darbā. Lai gan dažām darba ņēmēju grupām tas var būt papildu vai alternatīvs ienākumu avots un iespēja iekļauties darba tirgū, darbs digitālajās platformās ir saistīts ar darba aizsardzības (DA) riskiem un problēmām, kuras var būt sarežģīti novērst un pārvaldīt. Lai risinātu šo problēmu, politikas veidotājiem, platformām, arodbiedrībām un darba ņēmējiem ir jāsadarbojas, lai ieviestu un uzlabotu darba aizsardzības iniciatīvas. 

Lejupielādēt in: bg | de | el | en | es | fi | fr | hr | it | lt | mt | pt | sk |