Īss kopsavilkums: Pētījuma pārskats par rehabilitāciju un atgriešanos darbā

Keywords:

Eiropas darbaspēks noveco. Gados vecāki darbinieki ir jo īpaši pakļauti riskam priekšlaicīgi aiziet invaliditātes pensijā un atrasties ilgtermiņa slimības prombūtnē, kas rada ievērojamas izmaksas. Kopsavilkums ir pamatots uz pārskatu, kas sniedz aktualizētu kopsavilkumu par zināšanām attiecībā uz profesionālās rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmām, programmām un intervencēm, kā arī to dažādajām sastāvdaļām. Tajā ir analizēti esošie pierādījumi par intervenču efektivitāti un pētīti faktori, kuri ir pamatā veiksmīgai un ilgtspējīgai rehabilitācijai un reintegrācijai.

Lejupielādētin: en