Rehabilitācija un atgriešanās darbā – analīzes ziņojums par ES un dalībvalstu politiku, stratēģijām un programmām

Keywords:

Darbaspēka novecošanas kontekstā šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par pieejām, ko saistībā ar rehabilitāciju un atgriešanos darbā izmanto visā Eiropā. Tajā analizēti faktori, kas ietekmē rehabilitācijas un atgriešanās darbā sistēmu izstrādi un ieviešanu valstīs, kā arī apzināti konkrēti šo sistēmu panākumu faktori Eiropā. Nobeigumā ir aplūkoti politiski svarīgi konstatējumi un noteiktas jomas, kurās jāveic papildu pētījumi, lai novērstu pašreizējās zināšanu nepilnības.

Lejupielādēt in: en