Darba aizsardzības iekļaušana kiberdrošības risku novērtējumā

Keywords:
Apsverot kiberuzbrukuma ietekmi, pietiekama uzmanība netiek pievērsta darbinieku fiziskās un garīgās veselības aspektiem, piemēram, traumām un psihosociālām problēmām. Tas ir tāpēc, ka to uzskata par ārēju apdraudējumu, savukārt veselība un drošība tiek aplūkotas kā iekšējas problēmas. Lai pārvaldītu kiberuzbrukumus, organizācijām kiberdrošības riska novērtējumā ir jāiekļauj darba aizsardzība (DA).
Šajā diskusiju dokumentā ir aplūkoti ar kiberdraudiem saistītie DA riski un izklāstīta holistiska pieeja kiberdrošībai. Piemēram, lai apkarotu kibernoziedzību, ir svarīgi uzlabot visu ieinteresēto personu informētību, sākot no DA speciālistiem līdz IT drošības vadītājiem.
Lejupielādēt in: el | en | es | fi | lt | pl | pt |