“Nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmaksu aprēķināšana: Eiropas datu avotu analīze”

Keywords:

Šajā ziņojumā ir izklāstīti rezultāti apsekojumam par valsts un starptautiskajiem datu avotiem attiecībā uz darbā gūtu traumu, arodslimību un to izraisītu nāves gadījumu izmaksām.

Apsekojuma mērķis bija novērtēt dažādu avotu kvalitāti un salīdzināmību, kas ir pirmais solis, lai aprēķinātu nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmaksas Eiropā.

Apsekojumā tika konstatēts, ka nepietiek datu, lai precīzi aprēķinātu šīs izmaksas, taču tajā ir sniegti ieteikumi, kā aplēses var izmantot datu nepilnību novēršanai.

Lejupielādēt in: bg | cs | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | lt | nl | no | pl | pt | ro | sl |