Pasaules garīgās veselības diena – Drošas un veselībai draudzīgas darbavietas darbinieku labklājības aizsardzībai

Image

Katru gadu 10. oktobrī tiek atzīmēta Pasaules garīgās veselības diena. Šāgada kampaņas nosaukums ir Garīgā veselība visiem. Lielāki ieguldījumi – labāka piekļuve, un tās mērķis ir vairot informētību par garīgās veselības jautājumiem visā pasaulē un par nepieciešamību ieguldīt lielākus līdzekļus, jo īpaši Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās.

Koronavīruss ir izmainījis darba vidi, un kopā ar psihosociālajiem riskiem un ar darbu saistīto stresu, kas ir akūtākie darba aizsardzības problēmjautājumi, pandēmija ir smagi ietekmējusi darbinieku veselību, kā arī organizāciju un valstu tautsaimniecību stāvokli.

Pārvarēt šīs grūtības ir iespējams vienīgi, strādājot kopā ar mērķi veicināt labu garīgo veselību darbavietās visā ES, turklāt ne tikai, lai palīdzētu aizsargāt darbinieku garīgo (un fizisko) veselību un labklājību, bet arī, lai tam būtu ekonomisks pamats.

Izlasiet šādus OSHwiki publicētos rakstus: Garīgā veselība darbavietā un Covid-19: norādījumi darbavietām

Izmantojiet ES norādījumus: Covid-19: ATGRIEŠANĀS DARBAVIETĀ. Darbavietu pielāgošana un darbinieku aizsardzība

Apskatiet arī citus uzziņu avotus par psihosociālajiem riskiem un stresu darbavietā

Sekojiet kampaņai sociālajos plašsaziņas līdzekļos ar tēmturi #WorldMentalHealthDay