Topošas kampaņas

2020.-2022. gada kampaņā uzmanība pievērsta ar darbu saistītajiem balsta un kustību aparāta traucējumiem.

Balsta un kustību aparāta traucējumi vēl aizvien paliek visizplatītākā, ar darbu saistītā veselības problēma Eiropā.

Riski, kas saistīti ar darba pozu, atkārtotām kustībām, nogurdinošām vai sāpīgām pozām, smaguma celšanu un pārvietošanu –– visi šie ļoti bieži sastopami riska faktori darbavietā var izraisīt balsta un kustību aparāta traucējumus. Ņemot vērā to, cik bieži var novērot ar darbu saistītos balsta un kustību aparāta traucējumus, ir skaidrs, ka ir jāpieliek vairāk pūļu, lai paaugstinātu informētību par minēto traucējumu novēršanu.

Kampaņā ir sniegts saprotams pārskats par šīs pastāvīgās problēmas cēloņiem. Tās mērķis ir izplatīt augstas kvalitātes informāciju par šo tēmu, veicināt integrētu pieeju šīs problēmas risināšanai un sniegt praktiskus rīkus un risinājumus, kas var palīdzēt darbavietas līmenī.

Apmeklējiet īpaši šim nolūkam veltīto mūsu tīmekļa sadaļu, lai iegūtu plašāku informāciju par balsta un kustību aparāta traucējumiem