Eiropas sabiedriskās domas aptaujas par darba drošību un veselības aizsardzību.

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

Savās aptaujās mēs galveno uzmanību vēršam uz darbinieku viedokli. Mēs varam iegūt ticamus Eiropas mēroga datus par sabiedrisko domu attiecībā uz darba drošību un veselības aizsardzību (DDVA).

Piedalīšanās šajā aptaujās liek cilvēkiem domāt, palīdzot paaugstināt informētību par DDVA jautājumiem. To rezultāti akcentē labas DDVA svarīgo nozīmi un tās lomu veselības aizsardzībā un veiksmīgā uzņēmuma darbībā. Veicot aptaujas visā Eiropā, tiek ņemti vērā dažādu cilvēku viedokļi par DDVA. Aptauju rezultāti mums palīdz izprast atšķirības starp dažāda vecuma, dzimuma, izglītības līmeņa, sektora, uzņēmuma lieluma u.tml. cilvēku viedokļiem.

Sabiedriskās domas aptaujas var būt lietderīgas arī jaunu pētāmu risku konstatēšanā. Ideālā gadījumā turpmākās aptaujas palīdzēs apzināt galvenos tematus un atbalstīt Veselīgu darbavietu kampaņas.

Mērķi

Aptaujas veic, lai:

 • atbalstītu EU-OSHA ikgadējos pārvaldības plānus;
 • nodrošinātu vērtīgu ieskatu par darbinieku uzskatiem;
 • palielinātu informētību par DDVA visā Eiropā un saikni starp DDVA un veselību;
 • veicinātu debates par DDVA;
 • sniegtu lietderīgus valsts datus par kontaktpunktiem un stiprinātu sadarbības;
 • paaugstinātu DDVA profilu plašsaziņas līdzekļos.

Mūsu sabiedriskās domas aptauju rezultāti var veicināt debates un diskusijas darbavietā, kā arī informēt valsts un ES līmeņa politikas veidotājus.

Iepriekšējās aptaujas

Līdz šim ir veiktas vairākas sabiedriskās domas aptaujas, atbalstot Eiropas Savienības DDVA mērķus, tostarp šādus:

 • darbinieku informētības un zināšanu par DDVA palielināšanu;
 • informācijas sniegšanu par to, kā pielāgoties novecojošajai darbinieku sabiedrībai;
 • risku novēršanas veicināšanu gan darbavietā, gan ārpus tās;
 • ar darbu saistīta stresa kā organizatoriska jautājuma atzīšanas palielināšanu.

Skatiet iepriekšējo aptauju rezultātus:

Citi svarīgi Eiropas avoti

Lai gūtu vēl plašāku sabiedriskas domas par DDVA ieskatu, apskatiet šos papildu informācijas avotus:

 • Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) aptaujas;
 • EUROSTAT (Eiropas Komisija) veselības statistika;
 • Eurogip aptaujas;
 • Eirobarometra (Eurobarometer) Eiropas Komisijas pasūtītās aptaujas;