Galutinės analitinės ataskaitos „Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje“ suvestinė

Keywords:

Šioje suvestinėje trumpai apžvelgiama ataskaita apie Europos Parlamento inicijuoto ir ES-OSHA administruoto trimečio bandomojo projekto pagrindinius rezultatus. Šis projektas skirtas darbuotojų saugos ir sveikatos iššūkiams, kurių kyla dėl senėjančios darbo jėgos.

Išvados yra pagrįstos senėjimo ir DSS, reabilitacijos ir grįžimo į darbą apžvalgomis; taip pat jos grindžiamos tyrimu, kuris apima tvariam darbui skirtą 28 ES valstybių narių ir keturių ELPA šalių nacionalinę politiką, programas ir iniciatyvas (įskaitant skirtas reabilitacijai ir grįžimui į darbą); taip pat senėjančiai darbo jėgai darbo vietų lygmeniu skirtų prevencijos ir sveikatos ugdymo priemonių diegimo skatinamųjų veiksnių analize.

Be to, projektu siekta įvertinti būtinas DSS sistemų įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgti į darbo jėgos senėjimą ir užtikrinti geresnę prevenciją visiems visą profesinį gyvenimą.

Atsisiųsti in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | pt | sk | sl | sv |

Papildomi leidiniai šia tema