Saugesnis ir sveikesnis darbas bet kokiame amžiuje. Galutinė bendroji analitinė ataskaita

Keywords:

Ši ataskaita pagrįsta pagrindinėmis išvadomis, padarytomis atlikus Europos Parlamento inicijuotą ir EU-OSHA vykdytą trimetį bandomąjį projektą darbuotojų saugos ir sveikatos iššūkiams, kurių kyla dėl senėjančios darbo jėgos, išsiaiškinti.

Išvados yra pagrįstos senėjimo ir DSS, reabilitacijos ir grįžimo į darbą apžvalgomis; taip pat jos grindžiamos tyrimu, kuris apima tvariam darbui skirtą 28 ES valstybių narių ir keturių ELPA šalių nacionalinę politiką, programas ir iniciatyvas (įskaitant skirtas reabilitacijai ir grįžimui į darbą); taip pat senėjančiai darbo jėgai darbo vietų lygmeniu skirtų prevencijos ir sveikatos ugdymo priemonių diegimo skatinamųjų veiksnių analize.

Be to, projektu siekiama įvertinti būtinas DSS sistemų įgyvendinimo sąlygas, atsižvelgti į darbo jėgos senėjimą ir užtikrinti geresnę prevenciją visiems darbuotojams visą profesinį gyvenimą.

Atsisiųsti in: en

Papildomi leidiniai šia tema