Tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna võrdlusuuringuprojektide läbivaatus

Keywords:

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ametis (EU-OSHA) käsitatakse võrdlusuuringuid kui „planeeritud protsessi, millega organisatsioon võrdleb oma tööohutus- ja töötervishoiuprotsesse ja -näitajaid teistega, et saada teada, kuidas vähendada tööõnnetusi ja kutsehaigusi, parandada tööohutust ja töötervishoidu reguleerivate õigusaktidega ettenähtud nõuete täitmist ja/või vähendada seonduvaid kulusid”. Sellest määratlusest lähtuvalt oli käesoleva projekti eesmärk vaadata läbi tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna võrdlusuuringute skeemid sektorite, liikmesriikide ja Euroopa tasandil. Lisaks püüti hinnata selliste skeemide võimalikku kasulikkust ja piiratust ning selgitada välja nende peamised eelised ja puudused.

Laadi alla in: cs | da | de | el | en | es | et | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | sk | sl |