Πολωνία Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις ευρωπαϊκές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις — ποιοτικά στοιχεία από την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την περίπτωση της Πολωνίας στο πλαίσιο ποιοτικής μελέτης παρακολούθησης της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019) με θέμα τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ). Σύμφωνα με τα πορίσματα, οι ΠΜΜΕ στην Πολωνία βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης υψηλού βαθμού ευαισθητοποίησης και κατάλληλων μηχανισμών πρόληψης και αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Η έκθεση ανά χώρα πραγματεύεται τα πορίσματα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Η μελέτη δείχνει ότι βασικό παράγοντα για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία μεταξύ των πολωνικών ΠΜΜΕ αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, ο φόβος των επιθεωρήσεων. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους είναι σχετικά χαμηλή, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις νομικές υποχρεώσεις. Τα ερωτηθέντα διευθυντικά στελέχη και οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι στις ΠΜΜΕ αναφέρουν περιορισμένες δράσεις που αφορούν ειδικά τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς για τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Γενικότερα, η μελέτη τονίζει την ανάγκη για καλύτερη συνεκτίμηση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας και σημαντική βελτίωση στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις ΠΜΜΕ στην Πολωνία.

Μεταφόρτωση in: en