Κροατία: Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης: — ποιοτικά στοιχεία από την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την περίπτωση της Κροατίας σε μια ποιοτική μελέτη παρακολούθησης της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019) σχετικά με τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας ESENER 2019 και οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας ποιοτικής μελέτης με διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους 21 εταιρειών ευθυγραμμίζονται σε διάφορους τομείς. Η έκθεση ανά χώρα εξετάζει τα πορίσματα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. 

Η μελέτη εντοπίζει ορισμένες προκλήσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν από τους εργοδότες και ενδέχεται να επηρεάσουν κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου οι δράσεις για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων επικεντρώθηκαν κυρίως στην ενίσχυση της επικοινωνίας με τους εργαζομένους.

Στην πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν υπήρχε συστηματική διαχείριση της ΕΑΥ και πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές συμφώνησαν ότι η παροχή μεγαλύτερης στήριξης, ιδίως με τη μορφή κατάρτισης από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, θα ήταν ευπρόσδεκτη.  

Μεταφόρτωση in: en