Γερμανία: Διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις ευρωπαϊκές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις — ποιοτικά στοιχεία από την τρίτη ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019)

Keywords:

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την περίπτωση της Γερμανίας στο πλαίσιο ποιοτικής μελέτης παρακολούθησης της τρίτης ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER 2019) με θέμα τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ). Πραγματοποιήθηκαν σαράντα συνεντεύξεις με διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους στις ΠΜΜΕ και η έκθεση πραγματεύεται τα πορίσματα στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19.

Οι απαιτητικοί πελάτες και η πίεση χρόνου ήταν οι κύριοι κίνδυνοι που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης, ενώ οι βασικοί λόγοι για την αντιμετώπιση του ζητήματος της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας ήταν η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων και η διασφάλιση της φήμης του οργανισμού. Η απροθυμία των ενδιαφερόμενων να μιλήσουν ανοιχτά για το θέμα ήταν το κύριο εμπόδιο κατά την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Η μεγαλύτερη έμφαση στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους κατά τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων εργασίας μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις στις ΠΜΜΕ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα στήριξης των οργανωτικών αλλαγών μέσω της κατάρτισης, της ευαισθητοποίησης και των ερευνών για το εργασιακό περιβάλλον.

Μεταφόρτωση in: en