Μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) στα παιδιά και τους νέους — μια προσέγγιση πρόληψης καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου για την επόμενη γενιά των εργαζομένων

Keywords:

Ο επιπολασμός των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) στά παιδιά και στους εφήβους είναι αρκετά υψηλός και πολλοί νέοι εισέρχονται στην αγορά εργασίας με προϋπάρχοντα μυοσκελετικά προβλήματα που ενδέχεται να επιδεινωθούν με την εργασία.

Στην παρουσίαση PPT γίνεται μια γενική εισαγωγή του θέματος. Τονίζεται η σημασία που έχει η προώθηση της καλής μυοσκελετικής υγείας των παιδιών και των νέων.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | et | hr | is | lt | mt | pl | ro |