Κύρια σημεία
28/07/2020

Η πανδημία COVID-19 ενισχύει την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες

Image by anjawbk from Pixabay

Μια νέα έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα πορίσματα ενός μεγάλου έργου του EU-OSHA έχει στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής.

Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας συνδέεται με πολυάριθμα προβλήματα υγείας, καθώς και με λοιμώδη νοσήματα και αλλεργίες. Παρόλο που πλήττεται ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό γενικώς.

Τα πορίσματα του έργου είναι ιδιαιτέρως σημαντικά σε σχέση με την παρούσα πανδημία της COVID-19 και αναδεικνύουν τη σημασία που έχει η αύξηση της ευαισθητοποίησης, δίνοντας προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα στην πρόληψη των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία και προκαλούνται από βιολογικούς παράγοντες.

Διαβάστε το ενημερωτικό δελτίο μας για καλύτερη ενημέρωση

Μεταφορτώστε την τελική έκθεση και την περίληψη

Διαβάστε περισσότερα για τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και οφείλονται στους βιολογικούς παράγοντες

Διαβάστε τις παρουσιάσεις PowerPoint για το έργο και τα πορίσματά τουγια ειδικούς και μη ειδικούς