You are here

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Προεδρείο

Ποια είναι τα κύρια όργανα λήψης αποφάσεων του EU-OSHA;

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τη στρατηγική και τους σκοπούς του Οργανισμού και αποτελεί το όργανο στο οποίο λογοδοτεί ο Διευθυντής. Η λειτουργία του διέπεται από τον ιδρυτικό κανονισμό και τον εσωτερικό κανονισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Διευθυντή και εγκρίνει τα ακόλουθα σημαντικά έγγραφα:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό του EU-OSHA. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει εκπροσώπους των τριών κύριων ομάδων συμφερόντων —κυβερνήσεων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων— για κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τα δικά της μέλη.

Το αξίωμα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκείται εκ περιτροπής από τους εκπροσώπους των τριών κύριων ομάδων συμφερόντων κάθε χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο και τα πρακτικά των συνεδριάσεών του είναι διαθέσιμα στο κοινό. Βλ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα αναπληρωματικά μέλη, περιλαμβανομένων των δηλώσεων συμφερόντων και των σύντομων βιογραφικών σημειωμάτων τους.

Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόκειται για μια μικρότερη διευθύνουσα ομάδα, η οποία αποτελείται από 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεδριάζει τέσσερις φορές τον χρόνο για να εποπτεύσει την προπαρασκευή και την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Προεδρείου είναι επίσης διαθέσιμα στο κοινό (βλ. παρακάτω).

Βλ. τα μέλη του Προεδρείου και τα αναπληρωματικά μέλη.