Σύνθεση των συμβουλευτικών ομάδων

Οι συμβουλευτικές ομάδες, οι οποίες καλύπτουν τις κύριες επιχειρησιακές δραστηριότητες του Οργανισμού, παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση και αναπληροφόρηση για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Τα μέλη τους διορίζονται από τον EU-OSHA και από το διοικητικό συμβούλιο, μεταξύ δε αυτών περιλαμβάνονται εκπρόσωποι των ομάδων εργαζομένων και εργοδοτών, καθώς και των κυβερνήσεων.

OKAG - OSH Knowledge Advisory Group

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - titular
  Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO
  European Commission
  Rue Robert Stumper, 10
  2557, Luxembourg
  Λουξεμβούργο
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - titular
  Ms Maria Teresa MOITINHO DE ALMEIDA
  European Commission
  Rue Robert Stumper, 10
  2557, Luxembourg
  Λουξεμβούργο
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - observer
  Ms Silvia CRINTEA ROTARU
  European Commission
  5 Rue Alphonse Weicker. Joseph BECH Building B4/338
  L-2771, Luxembourg
  Λουξεμβούργο
 • eurofound - observer
  Ms Agnès PARENT-THIRION
  European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
  Wyattville RoadLoughlinstown
  18, Dublin
  Ιρλανδία
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - titular
  Ms Boel CALLERMO
  Arbetsmiljöverket
  Lindhagensgatan 133
  SE-112 79, Stockholm
  Σουηδία
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - titular
  Ms Jolanta GEDUŠA
  Labklājības Ministrija
  28 Skolas Street
  1331, Riga
  Λετονία
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - titular
  Mr Martin DEN HELD
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Parnassusplein 5
  2511VX, The Hague
  Κάτω Χώρες
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - alternate awaiting appointment
  Mr Yogindra SAMANT
  Arbeidstilsynet
  Statens hus, Prinsens Gate 1
  7468, Trondheim
  Νορβηγία
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - Αναπληρωματικό μέλος
  Ms Gertrud BREINDL
  Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
  Stubenring 1
  1010, Wien
  Αυστρία
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - titular
  Mr Eckhard METZE
  Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
  Breite Straße 29
  10178 , Berlin
  Γερμανία
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - titular
  Mr Francois ENGELS
  Fédération des Artisans
  2 circuit de la Foire Internationale
  1347, Luxembourg
  Λουξεμβούργο
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - titular
  Mr Martin RÖHRICH
  Konfederaci Zamestnavatelskych a Podnikatelskych Svazu
  Druzstevni 84
  CZ-691 81, CZ-691 81
  Τσεχική Δημοκρατία
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - Αναπληρωματικό μέλος
  Mr Igor ANTAUER
  Zdruzenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije
  Celovška cesta 71
  1000, Ljubljana
  Σλοβενία
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - titular
  Mr Marko PALADA
  Independent Trade Unions of Croatia
  Trg Francuske Republike 9+/V
  10 000, Zagreb
  Κροατία
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - titular
  Ms Vanda CRUZ
  União Geral dos Trabalhadores
  Avenida Almirante Gago Coutinho, 132
  1700-033, Lisboa
  Πορτογαλία
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - titular
  Mr Viktor KEMPA
  European Trade Union Confederation
  Bld du Roi Albert II, 5, bte 7
  1210, Brussels
  Βέλγιο
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - Αναπληρωματικό μέλος
  Mr Herman FONCK
  Algemeen Christelijk Vakverbond
  Haachtsesteenweg 579
  1031, Brussels
  Βέλγιο

TARAG - Tools and Awareness Raising Advisory Group

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - titular
  Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO
  European Commission
  Rue Robert Stumper, 10
  2557, Luxembourg
  Λουξεμβούργο
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αναπληρωματικό μέλος
  Ms Maria Teresa MOITINHO DE ALMEIDA
  European Commission
  Rue Robert Stumper, 10
  2557, Luxembourg
  Λουξεμβούργο
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - Μέλος
  Mr John SCHNEIDER
  Inspection du Travail et des Mines
  3, rue des Primeurs
  2361, Strassen
  Λουξεμβούργο
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - Μέλος
  Ms Maret MARIPUU
  Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
  Mäealuse 2/3
  12618, Tallinn
  Εσθονία
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - Μέλος
  Ms Véronique CRUTZEN
  FPS Employment, Labour and Social Dialogue
  Rue Ernest Blerotstraat 1
  1070, Brussel-Bruxelles
  Βέλγιο
 • Εκπρόσωπος κυβέρνησης - Αναπληρωματικό μέλος
  Mr Martin DEN HELD
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Parnassusplein 5
  2511VX, The Hague
  Κάτω Χώρες
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - Μέλος
  Ms Fabiola LEUZZI
  Confindustria
  Viale dell´Astronomia, 30
  00144, Rome
  Ιταλία
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - Μέλος
  Mr Francois ENGELS
  Fédération des Artisans
  2 circuit de la Foire Internationale
  1347, Luxembourg
  Λουξεμβούργο
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - Μέλος
  Mr Marcelino PENA COSTA
  Confederação do Comércio e Serviços de Portugal
  Av. Vasco de Gama, 29
  1449-032, Lisboa
  Πορτογαλία
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - Αναπληρωματικό μέλος
  Mr Eckhard METZE
  Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
  Breite Straße 29
  10178 , Berlin
  Γερμανία
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - Αναπληρωματικό μέλος
  Mr Igor ANTAUER
  Zdruzenje delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije
  Celovška cesta 71
  1000, Ljubljana
  Σλοβενία
 • Εκπρόσωπος εργοδοτών - Αναπληρωματικό μέλος
  Mr Patrick LÉVY
  France-Chimie
  14, rue de la République - Le Diamant A
  92800, Puteaux
  Γαλλία
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - Μέλος
  Ms Christele CASSE
  European Trade Union Institute
  rue du Beau Site,22
  1000, Brussels
  Βέλγιο
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - Μέλος
  Mr Károly GYÖRGY
  National Confederation of Hungarian Trade Unions
  Városligeti fasor 46-48
  1068, Budapest
  Ουγγαρία
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - Μέλος
  Mr Tony MUSU
  Education International
  5 boulevard du Roi Albert II
  1210, Brussels
  Βέλγιο
 • Εκπρόσωπος εργαζομένων - Αναπληρωματικό μέλος
  Ms Dessie ROBINSON
  FORSA
  Nerney's Court
  , Dublin 1
  Ιρλανδία