Seminarrapporter

Omkostninger ved dårlig sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen – mod et skøn for EU-28

»Rapporten giver en beskrivelse af forløbet af det tekniske møde, som samlede eksperter med henblik på at undersøge vejen frem i forhold til at vurdere omkostningerne ved dårlig sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i EU-28. Mødet byggede på EU-OSHA's projekt »Skøn over omkostninger ved ulykker og sygdomme på arbejdspladsen – en gennemgang af metoder« (rapporten og resuméet oversat til otte sprog findes på:https://osha.europa.eu/en/topics/business-aspects-of-osh). Formålet med ekspertmødet var at drøfte projektets vigtigste resultater og på grundlag heraf fremhæve de faktorer, som EU-OSHA bør tage højde for i et europæisk skøn, nemlig de nuværende begrænsninger, de mulige metoder til at omgå dem og generelt den bedste metodologiske tilgang«.

Event Details

Startdato: 
19/06/2014 - 09:00
Udløbsdato: 
19/06/2014 - 17:15
Number of pages 6