You are here

Publikace
19/06/2013

E-fact 72: Nástroje pro nakládání s nanomateriály na pracovišti a preventivní opatření

E-fact 72: Nástroje pro nakládání s nanomateriály na pracovišti a preventivní opatření

Po stručném úvodu k nanomateriálům a rizikům pro bezpečnost a ochranu zdraví, která nanomateriály představují pro pracovníky, tato elektronická fakta popisují a srovnávají řadu nástrojů, které mohou zaměstnavatelé spolu se zaměstnanci použít k řízení těchto rizik na pracovišti, a podrobnosti doporučených preventivních opatření.

Downloadin:CS | DE | EN | ES | FR | IT | LV | NL | NO