Práce s chronickými muskuloskeletálními poruchami

Keywords:

Tento informační list jednoduchým způsobem vysvětluje, co jsou to chronické revmatické a muskuloskeletální poruchy. Rovněž upozorňuje, jak je důležité zajistit, aby lidem s těmito poruchami byla poskytována podpora v podobě přizpůsobení na pracovišti, aby mohli zůstat v práci nebo se do ní vrátit. Tato podpora nabývá na důležitosti zejména s ohledem na stále častější výskyt uvedených poruch v důsledku stárnoucí pracovní síly.

Dokument dále popisuje, jak mohou zaměstnavatelé řešit problémy související s těmito poruchami, a poukazuje na nutnost preventivních a včasných opatření, efektivního hodnocení rizik a otevřeného dialogu.

Uvádí praktické příklady jednoduchých uzpůsobení pracoviště, přičemž některá z nich mohou být přínosem pro všechny pracovníky.

Stáhnout in: bg | cs | de | el | en | es | fr | it | pl | pt | sl |