Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Pracovníci s duševními poruchami v digitalizovaném světě: výzvy, příležitosti a potřeby

Keywords:

Článek poskytuje přehled o tom, jak se pracovníci s diagnostikovanými i nediagnostikovanými duševními poruchami různě vyrovnávají s prací, technologiemi/digitalizací a požadavky v oblasti vztahů. Přiznání duševní poruchy v práci je pro zaměstnance často obtížné z důvodu stigmatizace. Zaměstnavatelé by proto měli iniciovat, aby se kultura změnila a aby byla podporována diskrétnost a důvěra.

Na rozšíření digitalizované práce (zejména práce na dálku) a na nárůst duševních poruch měla navíc významný vliv pandemie covidu-19. Článek pokazuje na potřebu individuálního přístupu, budování důvěry a obecného uznání, což se projeví v odpovídající regulační i organizační podpoře. Je stále důležitější rozvíjet výzkum v této oblasti, aby se zajistilo naplnění potřeb pracovníků s duševními poruchami v měnícím se světě práce.

Stáhnout in: en