Muskuloskeletální poruchy související s prací: Fakta a čísla – souhrnná zpráva ze zpráv deseti členských států

Keywords:

Tato souhrnná zpráva je součástí mnohem většího projektu „Fakta a čísla – přehled o muskuloskeletálních poruchách: prevalence, náklady a demografie muskuloskeletálních poruch v Evropě“, jehož cílem je poskytnout podporu tvůrcům politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, a to poskytnutím přesného přehledu o prevalenci a nákladech muskuloskeletálních poruch v celé Evropě a shromážděním stávajících dat z řady relevantních a spolehlivých oficiálních statistických zdrojů. Účelem této zprávy je doplnit přehledovou zprávu, jež byla zveřejněna pod stejným názvem a vztahuje se na EU jako celek: Muskuloskeletální poruchy související s prací: prevalence, náklady a demografie v EU – závěrečná zpráva.

Agentura EU-OSHA si je vědoma omezení zdrojů údajů EU týkajících se muskuloskeletálních poruch, rozhodla se tedy doplnit a obohatit zjištění na úrovni EU vnitrostátními údaji a analýzami. Záměrem této souhrnné zprávy je shromáždit některé z těchto údajů a informací, které byly na toto téma zveřejněny v deseti vnitrostátních zprávách (Dánsko, Německo, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Finsko a Švédsko).

Stáhnoutin: en