Seasonal workers

Sezónní pracovníci: znejte svá práva a zůstaňte při práci v bezpečí a zdraví

Keywords:

Sezónní pracovníci v celé EU mají právo na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jsou však často vystaveni nejistým životním a pracovním podmínkám, které se ještě zhoršily v důsledku pandemie COVID-19. Kampaň s názvem „Práva pro každé roční období“ probíhající v zemědělsko-potravinářském odvětví, kterou spustil Evropský orgán pro pracovní záležitosti, si klade za cíl zvýšit povědomí o právech sezónních pracovníků a o službách, které jsou jim k dispozici.

Tento leták ke kampani nabízí sezónním pracovníkům srozumitelné pokyny ohledně jejich práv, rizik, se kterými se mohou setkat, a povinností jejich zaměstnavatelů. Rovněž poukazuje na to, kde mohou v případě potřeby získat pomoc, a obsahuje odkazy na další užitečné informace.

Stáhnout in: en