Bezpečná a zdravá pracoviště v Evropě: jaká je situace v roce 2023?

Keywords:

Tento informační dokument shrnuje hlavní zjištění zprávy „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav a trendy v roce 2023“, která se zaměřuje na různé ukazatele, trendy a kontextuální vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Přestože v členských státech EU od poloviny 80. let 20. století probíhá vývoj komplexního rámce pro řízení rizik v oblasti BOZP, některé oblasti stále vyžadují zlepšení, neboť navzdory klesající míře pracovních úrazů dochází k nárůstu významu psychosociálních a emocionálních stresorů ovlivňujících pohodu pracovníků a stabilně vysokou úroveň vykazuje také výskyt fyzických rizik a ergonomické zátěže.

Využívání nových technologií na pracovišti, změny v rámci odvětví a pracovní síly a globalizace navíc vyžadují širší a komplexnější opatření v oblasti BOZP. Informační dokument v této souvislosti nabízí soubor doporučení pro tvůrce politik.

Stáhnout in: el | en | et | fi | fr | hr | hu | lt | mt | nl | pl | sk | sl |