Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě: stav a trendy v roce 2023

Keywords:

Zpráva popisuje stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v EU a mapuje současné trendy a vývoj. Využívá údaje, které byly shromážděny v rámci činnosti Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměřené na „Informační systém EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci“, a kombinuje kvantitativní ukazatele s vysvětlujícími a analytickými popisy.

Zpráva se zabývá trendy, které sahají 10 až 25 let do minulosti – v závislosti na dostupnosti spolehlivých údajů a metodických otázkách. Zohledňuje rovněž příslušné kontextové faktory a infrastruktury BOZP. V závěru je uveden přehled zlepšení, stagnujících a nejednoznačných trendů a problematických oblastí. 

Stáhnout in: en