Psychosocial risks in the health and social care sector

Psychosociální rizika v odvětví zdravotní a sociální péče

Keywords:

Jedním z hlavních problémů, kterým čelí odvětví zdravotní a sociální péče, je stárnoucí populace v Evropě – jev, který vede ke zvýšené poptávce po službách tohoto odvětví a ke stárnutí pracovních sil, které v něm působí. Tento dokument zkoumá psychosociální rizikové faktory, které mají dopad na zdraví a pohodu pracovníků v tomto odvětví.

Pojednává o strategiích řízení rizik prováděných organizacemi z odvětví zdravotní a sociální péče a poukazuje na úspěšné postupy, jako jsou participativní opatření a iniciativy zaměřené na zvýšení odolnosti pracovníků. Zdůrazňuje také důležitost řešení zdrojů těchto rizik v organizacích.

Stáhnout in: en