Prezentace – hodnota bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a společenské náklady spojené s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

Keywords:

Tato prezentace shrnuje zjištění druhé fáze projektu agentury EU-OSHA zaměřeného na odhad nákladů spojených s pracovními úrazy, nemocemi z povolání a úmrtími souvisejícími s výkonem povolání na evropské úrovni. K odhadu nákladů byly vypracovány dva přístupy:

  • přístup zdola nahoru vycházející z jednotlivých složek nákladů – přímých, nepřímých a nehmotných nákladů
  • přístup shora dolů vycházející z mezinárodních údajů o ekonomické zátěži způsobené úrazy a nemocemi.

Odhady nákladů se zaměřují na pět zemí (Finsko, Itálii, Německo, Nizozemsko a Polsko), pro něž je k dispozici dostatečné množství údajů a které představují vzorek rozmanitých zeměpisných podmínek, odvětví a sociálních systémů v Evropě. Výsledky jednotlivých modelů jsou podrobeny srovnání, posuzují se silné a slabé stránky a zkoumají se závěry, které z toho vyplývají pro tvůrce politik.

Stáhnout in: da | de | el | en | fi | fr | lt | mt | pl | ro | sv |