Discussion paper - OSH preventive services and professionals

Služby prevence v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: pohled odborníků

Keywords:

Tento dokument představuje pohled evropských odborníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na služby prevence. Zaměřuje se na současnou debatu o úloze služeb prevence (interních a externích) při podpoře dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Rovněž podrobně popisuje aktuální spektrum služeb prevence. Dále zdůrazňuje potřebu zahájit na evropské úrovni diskusi o nezbytných zlepšeních, pokud jde o harmonizaci povolání zaměřených na BOZP a práci v oblasti služeb prevence.

Stáhnout in: en