Irsko: Odstranění rizik plynoucích z respirabilního prachu krystalického oxidu křemičitého ve stavebnictví

Keywords:
Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště za období 2018–2019
Oceněná organizace 

Respirabilní krystalický oxid křemičitý je karcinogenní látka, která je velmi častým rizikem na staveništích.

Společnost BAM Ireland za podpory vedení identifikovala rizika, která hrozí pracovníkům na pracovištích společnosti v důsledku přítomnosti této nebezpečné látky, a způsoby, jak tato rizika minimalizovat. Řadu nebezpečí se podařilo odstranit ve fázi návrhu nahrazením používání materiálů obsahujících krystalický oxid křemičitý a činností, při nichž se krystalický oxid křemičitý vytváří, bezpečnějšími alternativami. Došlo ke zlepšení organizačních postupů a zdokonalení osobních ochranných prostředků a bylo zavedeno pravidelné sledování dodržování předpisů.

Společnost ve fázi zadávání zakázek stanovila, že subdodavatelé musí respirabilní prach krystalického oxidu křemičitého odsávat u zdroje, a navázala spolupráci se známým výrobcem profesionálních nástrojů, aby jim umožnila tyto nástroje zakoupit.

Úsilí vynaložené na zvýšení informovanosti vedlo k tomu, že všichni pracovníci znají rizika a výhody dodržování bezpečnostních opatření, což vyústilo v lepší pracovní prostředí a kulturu prevence.

 

Stáhnout in: en | is |